Kadınla Herşey

Evlilik Yardımı Nasıl Alınır, Kimler Alır, Şartları Nelerdir

Evlilik Yardımı Nasıl Alınır, Kimler Alır, Şartları Nelerdir

“Çeyiz Hesabı” ile evlilik yardımı alabilmek için, evlilik yardımı şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bir evlilik hesabı açılmalı, yatırılacak miktar hesaplanmalı ve bir süre karşılıksız beklenmelidir. Peki bu süreç nasıl işlemekte, işte detaylar;

Türkiye’de evlilik yaşının giderek artmasıyla, gençleri evliliğe teşvik konusunda devletin de bazı müdahalelerde bulunduğunu görüyoruz. Bu konuda 2015 Mart ayında yapılan bir çalışmayla yeni bir Devlet Katkı Sistemi belirlendi. Meclisten geçip Bakanlar Kurulu kararını bekleyen, Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen maddeler şu şekilde:

EK MADDE 2- (1) Türk vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere, 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet Katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Evlilik Yardımı Kimler Alır?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler evlilik yardımı alabilecek.
  • Yaş sınırı 27 olacak ve bu yaşa kadar hiç evlenmemiş olunacak,
  • Mevduat yada Katılım bankalarının birinden Çeyiz Hesabı açtırılacak,
  • Çeyiz Hesabının, en az 3 yıl açık olması gerekecek.
evlilik-yardimi-hesaplamasi

Evlilik yardımı nasıl hesaplanır?

Evlilik Yardımı Hesaplama

Evlilik yardımı nasıl alınır, ne kadar ödenir?

Bu maddelere uyup evlenen kişiler, bankalarına başvurarak en az 3 senedir birikmiş olan Çeyiz Hesabı’ndaki paranın yüzde 20’sini Devlet katkısı ödemesi şeklinde alacaklar. Bu yüzde 20’lik tutar toplamda 5.000 TL’yi geçmeyecek. Yani en fazla 25.000 birikim üzerinden alınmış olunacak. Kişi 50.000 TL birikim de yapmış olsa Devlet katkısı 5.000 TL’de kalmış olacak.

Örnek:
3 yıllık birikim = 10.000 ise alınacak katkı payı: 2.000
3 yıllık birikim = 20.000 ise alınacak katkı payı: 4.000
3 yıllık birikim = 30.000 ise alınacak katkı payı: 5.000 ve bu sınır rakam.

Eğer isterse Bakanlar Kurulu bu yüzde 20’lik miktarda artış yapabilir.

(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet Katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

Usulsüzlük durumunda ne olacak?

Usulsüzlük durumu tespit edildiğinde ödeme yapan bankanın sorumluluğunda bu yardım Devlet tarafından faiziyle birlikte geri alınacak.

 (3) Bu madde kapsamında; hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dahilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

(4) Hesap sahibinin Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla, hak ettiği Devlet katkısının tamamı ile çeyiz hesabında biriken toplam miktarın Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Hesap sahibinin çeyiz hesabında biriken toplam miktarının haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek tutarını üç misline kadar artırmaya üçüncü fıkra kapsamında belirlenecek usul ve esaslara göre Bakanlar Kurulu yetkilidir. Hesap sahibinin devlet katkısını alabilmek amacıyla yapacağı başvuru tarihinden sonra ilgili bankaya tebliğ edilen haciz, rehin ve iflas talebine karşılık gelen tutarın ödenmesi, Devlet katkısının hak kazanılıp kazanılmadığı hususu açıklık kazanana kadar bekletilir.

Çeyiz Hesabına ilişkin bu para haczedilemez ve el konulamaz olacaktır.

Evlilik yardımı kaç günde alınır?

Bu Çeyiz Hesabına endeksli evlenme yardımı paketine göre, evlenecek kişiler hemen bu yardımı alamayacak. Bunun için kendilerinin bir adım atmasını ve birikim yapmasını isteyen devlet, üstüne de kendisi katkı yapmış olacak. Hiç bir birikimi olmayan kişileri kapsam dışı tutan bu sistem bir taraftan birikime ve tasarrufa yöneltirken bir taraftan da hala bir birikim yapamamış olan gençler içinde etkisiz oluyor. Belki daha sonra bu sisteme eklenen maddeler ile, yada farklı bir paket tasarısı ile bu eksik olan kısımlar da giderilerek Devlet katkısının daha fazla kişiye, her türlü ihtiyaç sahibine ulaşması sağlanabilir. Ancak şu halihazırda bu gün gidip bankaya kredi çeker gibi iki günde evlilik yardımı çekilemiyor. İşlemesi gereken süreçler için erken adım atıp beklenmeli.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Kaynak gösterilerek alıntılama yapılabilir. Kadinlahersey.com